Postulaty i wnioski do Władz

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
2016-03-02 drugie spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych osk z podsekretarzem stanu w MIB p. Jerzym Szmitem Roman Stencel 2151
2016-02-08 Trzeci wniosek do Resortu Transportu ws. uregulowania w rozporządzeniu zakresu obowiązywania dop. prędkości wyrażonej znakiem B-33 w zestawie ze znakiem A-11a Roman Stencel 2415
2016-01-29 spotkanie współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Piastowie nt. koniecznych zmian regulacji prawnych dot. egzaminowanbia i szkolenia kierowców Roman Stencel 1960
2016-01-05 spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych osk z podsekretarzem stanu w MIB p. Jerzym Szmitem Roman Stencel 2075
2015-07-06 spotkanie przedstawicieli strony społecznej z dyr. DTD w MIR p. Łukaszem Twardowskim nt. ceny mim. oraz projektu rozporządzenia ws. egzaminowania Roman Stencel 1620
2015-06-19 wniosek współpracujących organizacji społ. środowiska osk do Sekr. Stanu MIR p. Tomasza Olszewskiego o spotkanie Roman Stencel 1601
2015-06-15 Wspólne uwagi współprac. organizacji społ. środ. osk nt projektu rozporządz. MIR ws. egzaminowania Roman Stencel 1591
2015-05-25 na spotkaniu w MIR z przedstawicielami strony społecznej Minister Zbigniew Rynasiewicz pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie uokp ws. ceny mim za 1h szkolenia Roman Stencel 1498
2015-03-05 Wspólna opinia współpr org. społ środ osk nt propozycji MIR stosowania kar finansowych dla OSK Roman Stencel 2195
2014-12-30 wniosek do ministra Zb. Rynasiewicza o opinię ws. obowiązku zgłaszania staroście informacji o rozpoczęciu pierwszych zajęć teoretycznych z udzielania pierwszej pomocy w ramach kursu na pr. j. Roman Stencel 1573