Postulaty i wnioski do Władz

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
2016-01-29 spotkanie współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Piastowie nt. koniecznych zmian regulacji prawnych dot. egzaminowanbia i szkolenia kierowców Roman Stencel 718
2016-01-05 spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych osk z podsekretarzem stanu w MIB p. Jerzym Szmitem Roman Stencel 738
2015-07-06 spotkanie przedstawicieli strony społecznej z dyr. DTD w MIR p. Łukaszem Twardowskim nt. ceny mim. oraz projektu rozporządzenia ws. egzaminowania Roman Stencel 638
2015-06-19 wniosek współpracujących organizacji społ. środowiska osk do Sekr. Stanu MIR p. Tomasza Olszewskiego o spotkanie Roman Stencel 647
2015-06-15 Wspólne uwagi współprac. organizacji społ. środ. osk nt projektu rozporządz. MIR ws. egzaminowania Roman Stencel 637
2015-05-25 na spotkaniu w MIR z przedstawicielami strony społecznej Minister Zbigniew Rynasiewicz pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie uokp ws. ceny mim za 1h szkolenia Roman Stencel 524
2015-03-05 Wspólna opinia współpr org. społ środ osk nt propozycji MIR stosowania kar finansowych dla OSK Roman Stencel 1000
2014-12-30 wniosek do ministra Zb. Rynasiewicza o opinię ws. obowiązku zgłaszania staroście informacji o rozpoczęciu pierwszych zajęć teoretycznych z udzielania pierwszej pomocy w ramach kursu na pr. j. Roman Stencel 708
2014-10-06 wniosek do min. Zb. Rynasiewicza o uwzględnienie uwag do projektu Rozporządzenia MIR w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami… Roman Stencel 924
2014-09-05 wniosek do ministra Zbigniewa Rynasiewicza o opinię w sprawie działania poprzez pełnomocnika w procedurach składania wniosku o PKK Roman Stencel 1002