Postulaty i wnioski do Władz

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
2016-01-05 spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych osk z podsekretarzem stanu w MIB p. Jerzym Szmitem Roman Stencel 694
2015-07-06 spotkanie przedstawicieli strony społecznej z dyr. DTD w MIR p. Łukaszem Twardowskim nt. ceny mim. oraz projektu rozporządzenia ws. egzaminowania Roman Stencel 618
2015-06-19 wniosek współpracujących organizacji społ. środowiska osk do Sekr. Stanu MIR p. Tomasza Olszewskiego o spotkanie Roman Stencel 622
2015-06-15 Wspólne uwagi współprac. organizacji społ. środ. osk nt projektu rozporządz. MIR ws. egzaminowania Roman Stencel 612
2015-05-25 na spotkaniu w MIR z przedstawicielami strony społecznej Minister Zbigniew Rynasiewicz pozytywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie uokp ws. ceny mim za 1h szkolenia Roman Stencel 499
2015-03-05 Wspólna opinia współpr org. społ środ osk nt propozycji MIR stosowania kar finansowych dla OSK Roman Stencel 970
2014-12-30 wniosek do ministra Zb. Rynasiewicza o opinię ws. obowiązku zgłaszania staroście informacji o rozpoczęciu pierwszych zajęć teoretycznych z udzielania pierwszej pomocy w ramach kursu na pr. j. Roman Stencel 689
2014-10-06 wniosek do min. Zb. Rynasiewicza o uwzględnienie uwag do projektu Rozporządzenia MIR w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami… Roman Stencel 899
2014-09-05 wniosek do ministra Zbigniewa Rynasiewicza o opinię w sprawie działania poprzez pełnomocnika w procedurach składania wniosku o PKK Roman Stencel 977
2014-07-01 wniosek do ministra Zbigniewa Rynasiewicza ws. uregulowania w rozporządzeniu zakresu obowiązywania dop. prędkości wyrażonej znakiem B-33 w zestawie ze znakiem A-11a Roman Stencel 1447